Tapdrup Kirkes Menighedsråd

Menighedsrådet pr. 1.12. 2022

Formand: Jens Morten Jørgensen, mobil 26399070, aabrinken9@outlook.com

Næstformand: Anders G. Rosenkrands

Kasserer: Peter Ruby, mobil 40277123

Kontaktperson: Pauli Birch Nielsen, mobil 40385420

Medlem: Peter Sørensen, mobil 25 12 56 32

Kirkeværge: Peter Sørensen

Sognepræster:

Mads Hedegaard Gram, Sognepræst, mail: mabg@km.dk (sekretær)

 

Menighedsrådsmøderne afholdes i Tapdrup Sognehus, Højtoften  3, Tapdrup 8800 Viborg

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle.  

Alle møder holdes i Sognehuset i Tapdrup kl. 16.30 – 18.00.

 

Dagsorden kan læses her ca. 1. uge før mødet

Kopi af referat fra møderne kan læses her