Begravelse/ Bisættelse 

Hvis du er pårørende til en afdød, skal du anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.

Blanketter m.m. findes på www.personregistering.dk  og www.borger.dk

Se også Folkekirken - dødsfald

Ønsker man selv at stå for det praktiske omkring dødsfaldet kan det anbefales at læse kirkeministeriets folder "Når nogen dør - ti praktiske råd til pårørende", som punkt for punkt gennemgår, hvordan man skal forholde sig. 

Kirkegårdstakster 2024 for Asmild Kirkegård

 

 

Vedligeholdelse 
 Pr. år
 
1 kisteplads   1.038,57
 
2 kisteplads   1.557,86
 
3 kisteplads   1.931,19
 
4 kisteplads   2.264,57
 
5 kisteplads   2.596,42
 
Barnegravsted  892,61
 
Urnegravsted    892,61
 
 
Fællesgrav
Urne, anonym pr. år   390,25
 
Plade i plæne
1 kisteplads   805,03
 
Urne               685,22
 
Plade i bed/Fælles obl. 2 urnepla. afd. F & H
Urne               685,22
 
Blomster 
Stedmoder     20,87
 
Isbegonie        20,87
 
Knoldbegonie 41,47
 
Pelargonie       50,70
 
Lobelia            17,00
 
Flittiglise          29,20
 
Efeu                 25,00
 
Juletulipane    22,36
 

Grandækning Pr. år
 
1 kisteplads    626,12

2 kisteplads    998,21
3 kisteplads  1.222,67
4 kisteplads  1.308,33
5 kisteplads  1.510,62
 
Urne - barnegravsted 581,97
 
Krans Lille       141,74
 
Krans mellem 177,20
 
Krans stor       210,00
 

Buket 1           120,25
 
Buket 2           141,74
 
Buket 3           177,21
 
Timeløn           519,31
 
 
OBS! Der kan forekomme afrunding af priserne i
den endelige faktura, og der tages forbehold
 for fejl og mangler