Begravelse/ Bisættelse 

Hvis du er pårørende til en afdød, skal du anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.

Blanketter m.m. findes på www.personregistering.dk  og www.borger.dk

Se også Folkekirken - dødsfald

Ønsker man selv at stå for det praktiske omkring dødsfaldet kan det anbefales at læse kirkeministeriets folder "Når nogen dør - ti praktiske råd til pårørende", som punkt for punkt gennemgår, hvordan man skal forholde sig. 

Kirkegårdstakster 2022 for Asmild Kirkegård

Kirkegårdstakster 2022 for Asmild Kirkegård  
                   
Vedligeholdelse     Pr. år      Grandækning     Pr. år  
                   
1 kisteplads        1007,34     1 kisteplads                  607,29  
2 kisteplads        1511,02              
3 kisteplads        1873,12     2 kisteplads                  968,2  
4 kisteplads         2196,48              
5 kisteplads         2518,35     3 kisteplads                  1185,91  
Barnegravsted         865,77              
Urnegravsted         865,77     4 kisteplads                   1268,99  
                   
Forl. af gravsted, engangs beløb      402,96     5 kisteplads                   1465,2  
                   
Fællesgrav         Urne - barnegravsted                564,47  
Urne, anonym           378,52              
          Krans Lille                   137,48  
Plade i plæne         Krans mellem                   171,87  
1 kisteplads            780,82     Krans stor                    210,00  
Urne            664,62              
          Buket 1                    119,22  
Plade i bed/Fælles obl. 2 urnepla. afd. F & H     Buket 2                    137,48  
Urne             664,62     Buket 3                    171,88  
          Time løn                     503,7
 
Stedmoder             20,24              
Isbegonie             20,24     Rydning af gravsted til begravelse betales efter
Knoldbegonie             40,22     medgået tid        
Pelargonie             49,18              
Lobelia             17,00     OBS! Der kan forkomme afrunding af priserne i 
Flittiglise              28,00     den endelige faktura, og der tages forbehold
Efeu              25,00      for fejl og mangler    
Juletulipaner              22,36              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   

 

Takster 2022 for begravelser/bisættelser på Asmild Kirkegård for ikke-medlemmer af folkekirken samt valgmenighedsmedlemmer

   
Takster for 2022 begravelse/bisættelse på  
Asmildkirkegård for ikke medlemmer af folkekirken
samt valgmenighedsmedlemmer        
                   
Gravkastning          4,077,81         
Lørdags tillæg     1.482,84                   5.560,65        
                   
Gravkastning i dobbelt dybde                   6.116,72        
                   
Køb af almindeligt kistegravsted i 20 år      16,732,80         
                   
                   
Urnenedsættelse                         741,42        
Lørdags tillæg        370,71                   1.112,13        
                   
Køb af urnegravsted i 10 år                   3.188,80        
                   
                   
Gravkastning af barnegravsted (indtil 10 års alderen)             1.853,55        
                   
Køb af barnegravsted i 10 år                   3.188,50        
                   
                   
Leje af kirken inkl. Kirkebetjening                 2.224,26        
                   
Organist                         741,42        
                   
Kirkesanger                        741,42        
                   
                   
                   
Der bliver ikke lagt moms over i