Fødsel

Når du har født, skal jordemoderen anmelde fødslen. Forældre kan kun anmelde fødslen, hvis der ikke har medvirket en jordmoder til fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.