Menighedsråd

Find medlemmerne fra Tapdrup Menighedsråd her og se dagsordner til menighedsrådsmøderne i Tapdrup her og læse referaterne her

Find medlemmerne fra Asmild Menighedsråd her og se dagsordner til menighedsrådsmøderne i Asmild her og læs referater her