Dagsordner til Tapdrups Menighedsrådsmøder

20. september 2023 her

14. juni 2023 her

19. april 2023 her

8. februar 2023 her

10. januar 2023 her

23. november 2022 her

26. oktober 2022 her 

23. februar 2021 her

30. marts 2021 her

25. maj 2021 her

16. juni 2021 her

24. august 2021 her

22. september 2021 her

26. oktober 2021 her