Asmild Eftermiddage

Alle Asmild Eftermiddage afholdes i Sct. Margrethes Gård kl.14.30-16.30. Det koster 25 kr at deltage, inkl. kaffe og kage.

13. september: Henrettelserne i Undallslund 1946-1949 v. fhv. leder af kriminalforsorgen i Viborg, Erik Jørgensen
Vi skal høre en fortælling om en mørk side i Viborgs nyere historie. Vi, som lever i dag, finder ofte, at nutiden er en
kompliceret størrelse. Til gengæld har vi en tendens til at se fortiden og dermed historien som mere enkel, fordi vi ser det hele på afstand. Men det nytter
ikke at kaste historien bort, fordi den ikke går i spænd med nutidens politiske korrekthed.
Erik Jørgensen vil i sit foredrag kaste lys over, hvad der dengang skete i Undallslund plantage; en fortælling som også
rummer en følelsesladet afslutning på en ung mands liv.

 

11. oktober: Oplevelser fra arbejde på lossepladser i 40 lande v. ingeniør Hans Christian Willumsen, LFG Consult, Viborg
Der har de seneste år sket store forandringer i vores måde at håndtere affald på. Affald er ikke længere kun et problem, men også en ressource.
Men hvor bliver verdens affald af? Hvordan håndteres affald i andre lande. Det ved Hans Christian Willumsen en hel masse om. Med sin baggrund som ingeniør har Hans Christian som konsulent for internationale
organisationer som FN, Verdensbanken, Danida, Inter American Development Bank, Clinton Foundation, forskellige firmaer og affaldsselskaber rejst i ca. 40. Denne eftermiddag kommer han og fortæller om nogle af sine mange oplevelser fra lande med forskellige politiske og administrative systemer. Undervejs vil vi høre historier om kulturmøder og om møder med forskellige mennesker spændende fra ministre til dem der bor i skure på lossepladserne og vader rundt i affald, for at finde de materialer, de kan sælge og få en lille indtægt fra til livets ophold.
 
15. november: »Fædre og Sønner- set gennem mødrene« v. sognepræst Lisbeth Filtenborg

Denne eftermiddag tager Lisbeth Filtenborg nutidsmennesket med på en vandring ind de bibelske fortællinger, som derved åbnes som et spejl ind til vores egne liv på godt og ondt. Via fortællingerne om Ishmael & Isak, Jakob & Esau og om Jesus lukkes vi ind i nogle grunddramaer om had og forsoning, om at slippe sine børn, om at foretrække ét barn frem for det andet, og om sorgen over at miste

 

   Asmild Eftermiddage