Medlemsskab

Som medlem af den Danske Folkekirke er du medlem af en kristen kirke.

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition.

Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at børn og unge uden skattepligtig indkomst ikke betaler med medlemsbidrag.

Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Indmeldelse

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. 

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogen gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidlighed. Ved dåb af børn og unge under 18 år er det personen, som har forældremyndigheden, der træffer beslutninger om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst eller kirkekontoret.

Find præstens e-mail adresse eller telefonnummer her

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbattest.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten i sognet. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Kirkebogsførende præst eller kordegn registerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registeret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med påtegning om, at du er trådt ud af folkekirken, og hvornår det er sket.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

Overvej konsekvenserne før du melder dig ud

Melder du dig ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelige handlinger.

Præsten har pligt til at respektere din beslutning som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Hvis du ved din død ikke er medlem af folkekirken, ses det altså som et udtryk for, at du ikke ønsker en kirkelig begravelse. Dine pårørende skal derfor selv stå for højtidligheden omkring din bisættelse eller begravelse. 

Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker din bisættelse eller begravelse.

Ved de fleste kirkegårde er prisen for et gravsted m.v. højere for en person, som ikke ved deres død var medlem af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne.

Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag, som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage fra disse tiltag.

Du kan godt blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem, og du kan også få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem.

Kun ét medlemsskab

Du kan ikke på sammetid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund.

Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemsskab af folkekirken. Det sker dog ikke automatisk. Du skal selv melde dig ud.