Asmild Menighedsråd

Asmild Kirkes Menighedsråd pr. 1.12.20

Formand Niels Thellesen tlf: 30631783  mail: Niels.Thellesen@youmail.dk

Næstformand Torben Agerkilde tlf: 20881830  mail: torben@agerkilde.com

Kirkeværge Hanne Haldrup  tlf: 20278185 mail: bhaldrup@mail.dk

Kontaktperson Erik Skyum tlf: 30161780 mail: skyumerik@gmail.com

Kasserer Bente Hylleberg Madsen tlf: 40165904 mail: madsen_bente@hotmail.com 

Henriette Kathrine Bugge 

Lotte Skyum 

Ellen Christiansen

René Hessellund Carstens 

Aase Kristine L. Christensen 

Mads Hedegaard Gram (Sognepræst og kontaktperson) tlf: 29336401 mail: mabg@km.dk

Lise Uhrskov Sognepræst tlf: 30311232 mail: lu@km.dk

 

 

Suppleanter:

Elly Jensen Carstens

 

Menighedsrådsmøderne afholdes i Sct. Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4, 8800 Viborg kl. 17.00

Datoer for møderne 2024: 27. februar, 21. marts, 16. april, 22. maj, 20.j uni

Menighedsrådmøderne er åbne for alle

Dagsorden ligger på kirkekontoret og her før det kommende møde.

Beslutningsprotekol kan ligeledes læses her 

 

   Menighedsrådmøder i Asmild