OBS! *Som vi meget beklager og er uforstående overfor lader det til at St. Bededag afskaffes. Derfor vil de konfirmationer, som oprindeligt var planlagt Bededag 2024 (den 26. april) i Asmild kirke, i stedet blive afholdt på Kristi Himmelfartsdag 2024 (den 9. maj). Fra 2025 flyttes Bededags-konfirmationerne helt til Kristi Himmelfarts weekenden, samt weekenden forinden.

Når dit barn nærmer sig konfirmationsalderen, skal det tilmeldes konfirmandundervsining hos jeres lokale kirke. Er der tvivlsspørsgmål, er man velkommen til at kontakte sognepræsten eller kirkekontoret.

Se Kirkeministeriet- konfirmation

Konfirmationsdatoer i Asmild og Tapdrup Kirker.

De unge bliver konfirmeret sammen med dem de kender fra 1.-6.klasse.

* Obs. Årgangen der skal konfirmeres i 2026 overgår fra at være tre 4. klasser, til at være 2 femte klasser. Vi konfirmerer derfor denne årgang i deres gamle 4. klasser. 

Og klasserne har hver deres faste konfrmationsdag, som man kan vide på forhånd. Det skal understreges, at der stadig vil være mulighed for at skifte til en anden dag, når der er gode grunde til det.

De, der har gået i Overlundskoles 6.a, bliver konfirmeret Kristi Himmelfart (Torsdag).

De, der har gået i 6.b, har konfirmation om lørdagen efter Bededag i 2024. Fra 2025 lørdagen efter Kristi Himmelfart..

Og de, der har gået i C-klassen til og med 6. klasse, bliver konfirmeret om søndagen efter bededag i 2024. Fra 2025 søndagen efter Kristi Himmelfart.

Konfirmander, som skal konfirmeres i Tapdrup Kirke, bliver konfirmeret 1. søndag i maj i 2024. Fra 2025 søndagen før Kristi Himmelfart.

Konfirmander, der går på Møllehøjskolen til og med 6. klasse og som skal konfirmeres i Asmild Kirke, har lørdag før 1. søndag i maj som deres konfirmationsdag i 2024. Fra 2025 lørdagen før Kristi Himmelfart.

Sat op i et skema for de kommende år, ser det således ud:

 

A-klassen til og med 6. klasse Overlund Skole

B-klassen til og

med 6. klasse

Overlund Skole

C-klassen til og

med 6. klasse Overlund Skole

Tapdrupbørnene

(Møllehøj Skole)

i Tapdrup Kirke

Bruunshåbbørnene

(Møllehøj Skole)

i Asmild Kirke

2023

Fredag 5. maj

Lørdag 6. maj

Søndag 7. maj

Søndag 14. maj

Lørdag 13. maj

2024

Torsdag 9. maj

Lørdag 27. april

Søndag 28. april

Søndag 5. maj

Lørdag 4. maj

2025

Torsdag 29. maj

Lørdag 31. maj

Søndag 1. juni

Søndag d. 25. maj

Lørdag 24. maj

2026*

Torsdag 14. maj

Lørdag 16. maj

Søndag 17. maj

Søndag 10. maj

Lørdag 9. maj

2027

Torsdag  6. maj

Lørdag 8. maj

Søndag 9. maj

Søndag 2. maj

Lørdag 1. maj

2028

Torsdag 25. maj

Lørdag 27.maj

Søndag 28. maj

Søndag 21. maj

Lørdag 20. maj

2029

Torsdag 10. maj

Lørdag 12. maj

Søndag 13. maj

Søndag 6. maj

Lørdag 5. maj

2030

Torsdag 30. maj

Lørdag 1. juni

Søndag 2. juni

Søndag 26. maj

Lørdag 25. maj

2031

Torsdag 22. maj

Lørdag 24. maj

Søndag 25. maj

Søndag 18. maj

Lørdag 17. maj