Barnedåb i Asmild og Tapdrup

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed.
Derfor er det en rigtig festdag i kirken, hver gang et lille barn bliver døbt.
Barnet bliver døbt på den kristne tro og har troen med sig i bagagen resten af livet.

Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen, men der er også mulighed for, at dåben kan finde sted ved en særlig dåbsgudstjeneste den sidste lørdag i måneden.  

Forud for den store dag afholdes der en dåbssamtale med præsten, der vil gennemgå, hvordan dåben foregår og dens betydning.

Hvis dit barn skal døbes kontakt da venligst vores kordegn, Mark Czepluch på 86674088, eller mail: mcz@km.dk eller kirkekontoransat: Inge Marie Jensen på mail: imj@km.dk, telefon: 86673616, så I kan finde et tidspunkt for dåben sammen.