Minikonfirmand

Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem historier, leg, musik og kreative aktiviteter. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren. Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede.

I kirken er det også oplagt at synge sammen og tale om, hvad der sker til gudstjenesten og de store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse.

Børnene stiller også eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig kan passe at Gud findes? Og bor han lige her i kirken eller oppe i skyerne? Og passer Gud på min døde mormor oppe i himlen?

Minikonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i.

Historierne er ikke bare centrale i kristendommen, men de også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme.

 

Minikonfirmanderne fra Overlund Skole har undervisning i Sct. Margrethes Gård hver torsdag fra kl. 14 – 15.30. Børnene hentes på skolen.

Invitation og forløb lægges på skolens AULA til alle børn i 3.klasse

Møllehøjbørnene hentes  torsdag efter skole med bus kl 12.40 og køres tilbage til skolen efter minikonfirmandundervisningen kl 14.30. De undervises ligeledes i Sankt Margrethes Gård og i kirken. Invitation og forløb lægges på skolens AULA. 

 

Helle Kloster, Kirkekulturmedarbejder, kk@asmildkirke.dk tlf. 23466943