GENOPSLAG - Graver søges til Asmild Kirkegård

 

Stillingen som graver ved Asmild Kirke, Asmild Sogn er ledig pr. 1. juli 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

·         varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse

·         Daglig drift af kirkegården

·         Arbejdsleder for 2 gravermedhjælpere

·         Administration, bl.a. indeholdende en eller flere af følgende funktioner: kirkegårdsprotokolføring, udskrivning af årsregninger

·         Praktiske funktioner i forbindelse med begravelseshandlinger som f.eks. anvisning af gravsteder, kiste – og urnenedsættelser

·         Lejlighedsvis praktisk kirketjeneste 

 

Asmild Sogn har 6.298 sognebørn. 11 ansatte i sognet.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

 

Vi forventer, at du:

·         har en relevant uddannelse og/eller erfaring med arbejdsgangen på en kirkegård

·         har hænderne skruet rigtigt på ift. diverse praktiske opgaver.

·         med fordel har ledelses- og driftserfaring, men som minimum har lyst til at påtage dig ledelsesansvar

·         besidder gode samarbejdsevner, en høj grad af empati og faglig stolthed.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Asmild Sogns Menighedsråd beliggende Gl. Randersvej 2, 8800 Viborg.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Ved ikke uddannede gartnere sker indplaceringen i løngruppe 1:
Årslønnen aftales indenfor intervallet 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 311.853,00 kr.

For uddannede gartnere sker indplaceringen i løngruppe 2:
Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 387.425,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 319.056,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.867,09 (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kordegn Mark Czepluch på telefonnummer 86673616.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8615fortrolig@sogn.dk.    

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. maj 2024.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 21.2024.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.