Øvrigt personale ved Asmild Kirke

Kirketjener i Asmild Kirke Birgitte Dyring

Mail: kirketjener@asmildkirke.dk

Tlf. 51153312

Kirketjener i Asmild Kirke Ellen Præstegaard Petersen

Mail: Kirketjener@asmildkirke.dk

Tlf: 4013 5563

Kirketjener ved Asmild Kirke Hanne Monberg

Tlf: 2393 4787

Organist Katrine Jokumsen

Leder af Gospel Girls, Pigekoret og Tapdrup Koret.

Tlf. 61339384

Mail: organist@asmildkirke.dk

Organist Bent Melvej Nielsen,

tlf. 4027 6566

mail: bmn50@mail.dk

Kirkekulturmedarbejder Helle Kloster

Tlf: 23466943

Mail: kk@asmildkirke.dk

Button Text