Ledig stilling

14.05.2020

Kordegn

Da vores kordegn har fået andet arbejde, er stillingen som kordegn ved  Asmild-Tapdrup pastorat, ledig pr.  1. juli 2020 eller snarest herefter.
Stillingen er på  37 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

• Sekretærfunktion for menighedsråd og præster.
• Kordegnen skal indgå i et team bestående af 2 kirketjenere og kordegnen, der alene sammen med præsten, sørger for den kirkelige betjening i Asmild Kirke, når det drejer sig om almindelige højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger.
Den kirkelige betjening omfatter bl.a. ringning med klokkerne, opsætning af salmenumre, forberedelse af dåb og nadver, bede ind- og udgangsbøn samt assistere ved dåb og nadver, m.v.
• Modtage kirkegængere og øvrige besøgende samt være til stede under kirkelige handlinger.
• Kordegnen medvirker ved alle øvrige gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder bisættelser og begravelser, samt ved gudstjenster på Asmild sogns plejehjem. Ved enkelte af disse handlinger fungerer kordegnen som kirkesanger
• Fungere som ”superbruger” af PC udstyr og programmer.
• Føre kassebog i forbindelse med Asmild Kirkes regnskab.
• Udføre personregistrering for Asmild, Tapdrup, Vinkel, Sdr. Rind, Gammelstrup og Sparkær sogne.
• Indgå i en fælles afløsningsordning i Viborg by.
• Indgå i redaktionen for Asmild-Tapdrup pastorats fælles kirkeblad Kirke og Sogn.

Asmild Sogn har 6.375 indbyggere, 5.457 folkekirkemedlemmer. Der er 10 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved primært at have villakvarterer med en god blanding af både ældre og yngre medborgere. Der er 2  folkeskoler i området og 1 plejehjem
Vi forventer, at du:
• Er serviceminded og imødekommende, og du kan skabe god kontakt til sognets beboere.
• Er samarbejdsvillig og fleksibel med hensyn til arbejde og arbejdstid
• Har flair for og erfaring med IT, opsætning og vedligehold af hjemmesider og sociale medier som facebook, m.v.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelse sker ved Asmild Sogns Menighedsråd beliggende Gl. Randersvej 2, 8800 Viborg.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,46 kr. – 383.181,44 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.653,57 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt  34.310,64 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner)
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Mads Bjerre Gram på telefonnummer 2933 6401, mail: mabg@km.dk. eller kontaktperson Lotte Skyum på telefon nr. 4157 5256, mail: skyum@me.com
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 8615fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. maj 2020.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 22.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Del dette:

Kalender

BegivenhedDato

Højmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

31. maj 09:15
10:00
31. maj 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

31. maj 10:30
12:00
31. maj 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

1. jun 10:30
12:00
1. jun 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre GramKirkekaffe efter gudstjenesten - foregår i …

7. jun 09:15
10:00
7. jun 09:15 -
10:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Tapdrup kirke

7. jun 10:30
12:30
7. jun 10:30 -
12:30

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

14. jun 09:15
10:00
14. jun 09:15 -
10:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Tapdrup kirke

21. jun 09:15
10:00
21. jun 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

28. jun 10:30
12:00
28. jun 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Asmild kirke

5. jul 09:15
10:00
5. jul 09:15 -
10:00

Højmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Tapdrup kirke

5. jul 10:30
12:00
5. jul 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

12. jul 09:15
10:00
12. jul 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

12. jul 10:30
12:00
12. jul 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Tapdrup kirke

19. jul 09:15
10:00
19. jul 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

19. jul 10:30
12:00
19. jul 10:30 -
12:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

26. jul 10:30
12:00
26. jul 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

2. aug 09:15
10:00
2. aug 09:15 -
10:00

Højmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Tapdrup kirke

2. aug 10:30
12:00
2. aug 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tadprup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

9. aug 09:15
10:00
9. aug 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

9. aug 10:30
12:00
9. aug 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Tapdrup kirke

16. aug 09:15
10:00
16. aug 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Asmild kirke

16. aug 10:30
12:00
16. aug 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Tapdrup kirke

23. aug 09:15
10:00
23. aug 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

23. aug 10:30
12:00
23. aug 10:30 -
12:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

30. aug 10:30
12:00
30. aug 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Asmild kirke

6. sep 09:15
10:00
6. sep 09:15 -
10:00

Højmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Tapdrup kirke

6. sep 10:30
12:00
6. sep 10:30 -
12:00