Ledig stilling

20.03.2019

Kirke- og kulturmedarbejder til Asmild-Tapdrup pastorat, Viborg Domprovsti, Viborg Stift.

Hvem er du?
Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder, som kan arbejde selvstændigt og indgå i et tværfagligt team omkring allerede eksisterende aktiviteter i sognet. Vi forventer, at du kan skabe og vedligeholde kontaktflader i begge sogne.
Du er venlig, udadvendt, struktureret og initiativrig. Du trives med at være en del af en større gruppe af ansatte og frivillige i sognene.

Hvem er vi?
Asmild og Tapdrup sogne har hver sit menighedsråd. Asmild sogn har 6303 indbyggere og Tapdrup 767 indbyggere. Begge sogne er i kraftig vækst grundet nybyggeri. Vi forventer i forbindelse med nybyggeriet mange tilflyttere af både unge familier med børn og andre aldersgrupper.

Hvad tilbyder vi?
Pastoratet tilbyder en fuldtidsstilling som kirke- og kulturmedarbejder i en velfungerende medarbejdergruppe, der samarbejder på tværs af faglige kompetencer.
Pastoratets beboere støtter op om allerede eksisterende såvel som nye initiativer, og du vil derfor opleve en god deltagelse i kirkens arrangementer.
Pastoratet har to velfungerende og engagerede menighedsråd, der arbejder for at give de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse.
Vi tilbyder en stilling, hvor du har mulighed for at indgå i allerede eksisterende samarbejder omkring etablerede initiativer, men hvor du også har muligheden for at sætte dit eget præg på de nuværende initiativer og får tid til og mulighed for at skabe nyt.

Tiltrædelse 1. juni eller snarest derefter.

Arbejdsområder, du kan indgå i:
- Arbejde med børn og unge
 - Babysalmesang
 - Minikonfirmandforløbet
 - Bistand ved undervisningen af konfirmander
 - Gudstjeneste og Spaghetti
- Nogle af pastoratets kulturelle arrangementer
- Rekruttering, fastholdelse og koordinering af frivillige, bl.a. omkring ældrearbejdet
- Pastoratets PR- og informationsarbejde.
- Udvikling og nyskabelse i pastoratets nye beboelsesområder.
- Initiativer, som du brænder for.

Vi forventer, at du:
- Har kendskab til folkekirken og besidder formelle kompetencer i kristendomskundskab.
- Er i stand til at formidle evangeliets budskab for alle aldersgrupper.
- Har gode kommunikative evner.
- Gerne har pædagogiske kompetencer.
- Gerne har kompetencer inden for sang og spil.
- Kan tilrettelægge, arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt og bevare overblikket.
- Formår at samarbejde med et team bestående af mange faggrupper.

Du ansættes ved Asmild menighedsråd. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene indgår med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.
Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af dit kompetenceniveau, hvis du ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper eller kirke- og kulturmedarbejder. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af dit kompetenceniveau. Se cirkulære om kompetencekrav her: Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner.
Opfylder du ikke kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 281.784 – 373.364 kr.(nutidskroner) Fikspunktet er 295.874 kr. (nutidskroner) Der ydes ikke rådighedstillæg.
Opfylder du kompetencekravet, aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 295.874 - 422.676 kr. (nutidskorner) Fikspunktet er 309.962 kr. (nutidskroner) Der ydes ikke rådighedstillæg. Alle beløb er oplyst i nutidskroner.
Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til sognepræst Per Buchholdt Andreasen på 2985 0755 eller til menighedsrådenes kontaktpersoner. Asmild: Lotte Skyum, tlf. 4157 5256, og Tapdrup: Pauli Birch Nielsen, tlf. 4038 5420.
Kan du se dig selv som vores nye Kirke- og kulturmedarbejder, så ser vi frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 15. april 2019.
Ansøgningen sendes til Asmild og Tapdrups menighedsråd på 8615fortrolig@sogn.dk.
 
Samtaler forventes at finde sted i uge 17. Der vil blive indhentet referencer før en eventuel ansættelse

Del dette:

Kalender

BegivenhedDato

Påskelørdag i Asmild Kirke

Medvirkende: Vocalia,Asmild kirkes Pigekor, Tapdrupkoret, organisterneKatrine …

20. apr 21:00
22:00
20. apr 21:00 -
22:00

Højmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Tapdrup kirke

21. apr 09:15
10:00
21. apr 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

21. apr 10:30
12:00
21. apr 10:30 -
12:00

Morgensang i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen. Med vandring fra Asmild Kirke til Tapdrup …

22. apr 09:15
09:30
22. apr 09:15 -
09:30

Påskegudstjeneste med nadver i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

22. apr 11:00
12:00
22. apr 11:00 -
12:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

28. apr 10:30
12:00
28. apr 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Asmild kirke

5. maj 09:15
10:00
5. maj 09:15 -
10:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

12. maj 09:15
10:00
12. maj 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

12. maj 10:30
12:00
12. maj 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Tapdrup kirke

19. maj 09:15
10:00
19. maj 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

26. maj 10:30
12:00
26. maj 10:30 -
12:00

Dåbsjubilæum i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

26. maj 14:00
15:00
26. maj 14:00 -
15:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

2. jun 09:15
10:00
2. jun 09:15 -
10:00

Højmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

2. jun 10:30
12:00
2. jun 10:30 -
12:00

Pinsehøjmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Tapdrup kirke

9. jun 09:15
10:00
9. jun 09:15 -
10:00

Pinsehøjmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Asmild kirke

9. jun 10:30
12:00
9. jun 10:30 -
12:00

Pinsegudstjeneste i det fri

Ved Papfabrikken i Bruunshåb. Ved sognepræst Mads Bjerre Gram

10. jun 11:25
12:25
10. jun 11:25 -
12:25

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

16. jun 09:15
10:00
16. jun 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

16. jun 10:30
12:00
16. jun 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Tapdrup kirke

23. jun 09:15
10:00
23. jun 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Asmild kirke

23. jun 10:30
12:00
23. jun 10:30 -
12:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Asmild kirke

30. jun 10:30
12:00
30. jun 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Asmild kirke

7. jul 09:15
10:00
7. jul 09:15 -
10:00

Højmesse i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Per Bucholdt Andreasen - foregår i Tapdrup kirke

7. jul 10:30
12:00
7. jul 10:30 -
12:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Tapdrup kirke

14. jul 10:30
12:00
14. jul 10:30 -
12:00

Sommeraftengudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Mads Bjerre Gram - foregår i Tapdrup kirke

14. jul 19:30
20:30
14. jul 19:30 -
20:30

Gudstjeneste i Tapdrup Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Tapdrup kirke

21. jul 09:15
10:00
21. jul 09:15 -
10:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

21. jul 10:30
12:00
21. jul 10:30 -
12:00

Højmesse i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

28. jul 10:30
12:00
28. jul 10:30 -
12:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke

Ved sognepræst Lisbeth Andersen - foregår i Asmild kirke

4. aug 09:15
10:00
4. aug 09:15 -
10:00