Konfirmationsord

KLIK HER:

 

Konfirmationsord:

1.       5. Mos. 30,19-20: Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham!

2.       5.Mos. 31,6b: "Herren, din Gud, går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke".

3.       Neh. 8,10: "Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres styrke".

4.       Salme 8,2: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen!

5.       Salme 18,17: Herren Rakte ud fra det høje og greb mig, han trak mig op af de vældige vande"

6.       Salme 23,1: "Herren er min hyrde, mig skal intet fattes"

7.       Salme 25,3: Ingen, der håber på dig, bliver til skamme.

8.       Salme.25,4: "Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier".

9.       Salme 27,1: Herren er mit lys og min frelse"

10.   Salme 28,7: Herren, min styrke, mit skjold, på ham stoler mit hjerte.

11.   Salme 31,6: "I dine hænder betror jeg min ånd".

12.   Salme 31,16: "Du er min Gud. Mit livsløb er i dine hænder"

13.   Salme 37,5: "Overgiv din vej til Herren, stol på ham, griber han ind".

14.   Salme 46,2: "Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler".

15.   Salme 62,2: "Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse"

16.   Salme 62,3: "Kun Gud er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler".

17.   Salme 66,8: "Pris vor Gud, I folkeslag, lad lovsangen til ham lyde!"

18.   Salme 68,20: "Gud bærer os, han er vor frelse".

19.   Salme 73,28: "At være Gud nær er min lykke, jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger".

20.   Salme 86,15: "Du, Herre, er en nådig og barmhjertig Gud".

21.   Salme. 100,2: "Tjen Herren med glæde, kom for hans åsyn med jubel".

22.   Salme 103,2: "Min sjæl pris Herren, glem ikke hans velgerninger".

23.   Salme 103,4: "Herren udfrier dit liv fra graven, han kroner dig med godhed og barmhjertighed"

24.   Salme 103,8: "Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab".

25.   Salme 103,13: "Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham".

26.   Salme 116,1-2: Jeg elsker Herren, for han har hørt min tryglen, han vendte sit øre mod mig, da jeg råbte.

27.   Salme 118,14: "Herren er min styrke og lovsang, han blev mig til frelse".

28.   Salme 118,29: "Tak, Herren, Han er god, hans trofasthed varer til evig tid".

29.   Salme 119,11: "Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig".

30.   Salme. 119,105: "Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti".

31.   Salme 121,8: Herren bevare din udgang og indgang, fra nu af og til evig tid".

32.   Salme 146,2: "Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever".

33.   Ordsprg. 4,23: "Frem for alt: "Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet".

34.   Es. 12,3: "I skal øse vand med glæde af frelsens kilder".

35.   Es. 43,1: Herren siger: "Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min".

36.   Es. 54,10: "For bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed".

37.   Es. 55,3: "Vend øret til mig, og kom, hør på mig, så skal I leve"

38.   Jer. 29,11: "Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb".

39.   Jer. 29,12: "Råber I til mig, og beder I til mig, vil jeg hører jer"

40.   Jer. 29,13-14: Når søger I mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren"

41.   Jer. 31,3: Herren siger: "Med en evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig".

42.   Ez. 37,14: Herren siger: "Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende"

43.   Zak. 4,6: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre".

44.   Matt. 5,13: Jesus siger: "I er jordens salt"

45.   Matt. 5,15: Jesus siger: I er verdens lys".

46.   Matt. 6,33: Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift"

47.   Matt. 7,7: Bed, så skal der gives jer.

48.   Matt. 7,7: Søg, så skal I finde"

49.   Matt. 9,2: Jesus siger: "Vær frimodig, søn, dine synder forlades dig".

50.   Matt. 28,20: Jesus siger: "Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende".

51.   Markus ev. 5,36:  Jesus siger: "Frygt ikke, tro kun!"

52.   Mark. 7,37: "Jesus har gjort alting vel".

53.   Mark. 10,45: "Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange".

54.   Mk. 13,5:  Jesus siger: "Se til, at ingen fører jer vild".

55.   Luk. 2,10: "Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.

56.   Luk. 2,14: "Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag"

57.   Luk. 6,36: Vær barmhjertig, ligesom jeres himmelske far er barmhjertig".

58.   Luk. 7,50: Jesus siger: "Din tro har frelst dig. Gå bort i fred".

59.   Luk. 11,28: Jesus siger: "Salige er de, der hører Guds ord, og bevarer det".

60.   Luk. 19,10: Jesus siger: "Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte."

61.   Johs. 1,5: "Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke".

62.   Johs. 1,12: "Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn"

63.   Johs. 1,16: "Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde."

64.   Johs. 3,16: "Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv".

65.   Johs. 6,35 - Jesus siger: "Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste".

66.   Johs. 6,63: Jesus siger: "De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv"

67.   Johs. 8,12: Jesus siger: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys".

68.   Johs. 8,51, Jesus siger: "Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden"

69.   Johs. 10,11: Jesus siger: "Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene!"

70.   Johs. 10,14: Jesus siger: "Jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får, og mine får kender mig".

71.   Johs. 10,27: Jesus siger: "Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig".

72.   Johs. 11,25: Jesus siger: "Jeg er opstandelsen og livet"

73.   Johs. 12,46: "Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket".

74.   Johs. 12,47b: "Jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse erden".

75.   Johs. 13,34: "Et nyt bud giver jeg jer I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden".

76.   Johs. 14,1: Jesus siger: "Jeres hjerte må ikke forfærdes, tro på Gud, og tro på mig".

77.   Johs. 14,6: Jesus siger: "Jeg er vejen, sandheden og livet"

78.   Johs. 14,19: "Jeg lever, og I skal leve"

79.   Johs. 14,23: "Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord"

80.   Johs. 14,27: "Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer".

81.   Johs. 15,4: Jesus siger: "Bliv i mig, og jeg bliver i jer"

82.   Johs. 15,5: "Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre".

83.   Johs. 15,13: "Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner".

84.   Johs. 17,19: Jesus siger: "Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være helliget i sandheden".

85.   Johs. 17,24: Jesus siger: "Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig".

86.   Rom 5,5: Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden".

87.   Rom. 8,31: "Er Gud for os, hvem kan da være imod os!"

88.   Rom. 8,39: "Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre".

89.   1.Kor. 1,5: Paulus skriver: "I er i Kristus blevet rige på alt"

90.   1.Kor. 3,11: "Ingen kan lægge en anden grundvold, end den, der er lagt, Jesus Kristus".

91.   1.Kor. 13,13: "Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden".

92.   2.Kor. 5,17: "Hvis nogen er i Kristus er han en ny skabning; det gamle er forbi, noget nyt er blevet til!.

93.   Ef. 2,10: "Hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i"

94.   Ef. 5,1-2: "I skal ligne Gud som hans børn og vandre i kærlighed"

95.   Ef 6,10: "Vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke".

96.   Filipperbrevet 1,6 - Paulus skriver: "Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag".

97.   Fil. 2,5: "I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus".

98.   Fil. 4,4: "Glæd jer altid i Herren, jeg siger igen: Glæd jer"

99.   Kol. 3,12?13: "Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed"

100.  Kol. 3,15: "Kristi fred skal råde i jeres hjerter".

101.  Heb. 13,8: "Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid".

102.  1. Pet. 2,5: "Lad jeg selv som levende sten opbygge til et åndeligt hus".

103.  1. Pet 5,7: "Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer".

104.   1. Johs. 1,5: "Gud er lys, og der er intet mørke i ham."

105.  1. Johs. 3,16: "Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os".

106.  1. Johs. 3,20: "Gud er større end vort hjerte og kender alt".

107.  1. Johs. 4,19: "Vi elsker, fordi han elskede os først"

108.   Johs. Åb 3,8: "Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i".

109.   Johs.Åb. 3,11: Jesus siger: "Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans".

110.  Johs. Åb. 21,5: Herren siger: "Se, jeg gør alting nyt!"

 

Kalender

BegivenhedDato

Alle Helgens dag v/Per Bucholdt Andreasen og alle kirkens præster

- foregår i Asmild kirke

1. nov 15:00
16:00
1. nov 15:00 -
16:00

Højmesse v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Asmild kirke

8. nov 10:30
11:30
8. nov 10:30 -
11:30

Temagudstjeneste v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Tapdrup kirke

8. nov 19:30
20:30
8. nov 19:30 -
20:30

Gudstjeneste i Tapdrup v/ Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Tapdrup kirke

15. nov 09:15
10:00
15. nov 09:15 -
10:00

Højmesse v/Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Asmild kirke

15. nov 10:30
11:30
15. nov 10:30 -
11:30

Højmesse i Asmild Kirke v/Mads Bjerre Gram

 

22. nov 10:30
11:30
22. nov 10:30 -
11:30

Højmesse i Asmild Kirke v/ Mads Bjerre Gram

 

29. nov 10:30
11:30
29. nov 10:30 -
11:30

Familiegudstjeneste v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Tapdrup kirke

29. nov 15:00
16:00
29. nov 15:00 -
16:00

Gudstjeneste i Asmild Kirke v/Henriette Korsgaard

- foregår i Asmild kirke

6. dec 09:15
10:00
6. dec 09:15 -
10:00

Højmesse v/Henriette Korsgaard

- foregår i Tapdrup kirke

6. dec 10:30
11:30
6. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste v/ Per Buchholdt

- foregår i Tapdrup kirke

13. dec 09:15
10:15
13. dec 09:15 -
10:15

Højmesse v/ Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Asmild kirke

13. dec 10:30
11:30
13. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Tapdrup kirke

20. dec 09:15
10:00
20. dec 09:15 -
10:00

Højmesse v/ Mads Bjerre Gram

 

20. dec 10:30
11:30
20. dec 10:30 -
11:30

Juleaftensgudstjeneste v/ Mads Bjerre Gram

- foregår i Asmild kirke

24. dec 10:00
11:00
24. dec 10:00 -
11:00

Juleaftensgudstjeneste v/Henriette Korsgaard

- foregår i Asmild kirke

24. dec 11:30
12:30
24. dec 11:30 -
12:30

Juleaftensgudstjeneste v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Tapdrup kirke

24. dec 11:30
12:30
24. dec 11:30 -
12:30

Juleaftensgudstjeneste v/Mads Bjerre Gram

 

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Juleaftensgudstjeneste v/Henriette Korsgaard

- foregår i Tapdrup kirke

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Juleaftensgudstjeneste v/Per Bucholdt Andreasen

 

24. dec 14:30
15:30
24. dec 14:30 -
15:30

Juleaftensgudstjeneste v/Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Asmild kirke

24. dec 16:00
17:00
24. dec 16:00 -
17:00

Højmesse v/Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Asmild kirke

25. dec 10:30
11:30
25. dec 10:30 -
11:30

Højmesse v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Tapdrup kirke

26. dec 10:30
11:30
26. dec 10:30 -
11:30

Højmesse v/ Henriette Korsgaard

- foregår i Asmild kirke

27. dec 10:30
11:30
27. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Asmild

- foregår i Asmild kirke

3. jan 09:15
10:00
3. jan 09:15 -
10:00