Hvad gør jeg ved: Vielse - dåb - begravelse m.m.

I mange sammenhænge har du brug for kirken eller kirkekontoret:

Fødsel

Ny lovgivning pr. 1. oktober 2010
Jordemoderen skal anmelde fødsel. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.
Se: Folkekirken. dk - fødsel

Dåb

Hvis et barn ønskes døbt, kontakter man kirkekontoret eller sognepræsten. Der aftales en dato og senere vil præsten besøge familien for gennemgå dåbsritualet.
Se: Folkekirken. dk - dåb

Navngivning:

Navngivning af et barn skal ved henvendelse til kirkekontoret, senest et halvt år efter barnets fødsel.
Se: Folkekirken.dk - navngivning

 
Navneforandring:

Ønskes ændring af for-, mellem- eller efternavn kan det ske ved henvendelse til enten sognepræsten eller kirkekontoret.

Se: Folkekirken.dk - navngivning

Konfirmation:

Når barnet nærmer sig konfirmationsalderen, får det automatisk en invitation til konfirmationsundervisning. Er der tvivlsspørgsmål, er man velkommen til at kontakte sognepræsten eller kirkekontoret.

Se: Kirkeministeriet - Borgerportal - konfirmation

Konfirmationskalender

Konfirmation foråret 2021

Indskrivning til konfirmation 2021 i Asmild og Tapdrup, som skulle finde sted i Sct. Margrethes Gård tirsdag den 31. marts og onsdag den 1. april er, som følge af COVID-19, aflyst.

Anvend gerne den digitale tilmelding til konfirmation 2021 i stedet ved at klikke her.

 

Konfirmationsdatoer 2019-2027 - i Asmild Kirke og Tapdrup Kirke.

De unge bliver konfirmeret sammen med dem, de kender fra 1.-6. klasse.
Og klasserne har hver sin faste konfirmationsdag, som man kan vide på forhånd.
Det skal understreges, at der stadig vil være mulighed for at skifte til en anden dag, når der er gode grunde for det.

De, der har gået i Overlund skoles 6. A, bliver konfirmeret Store bededag (fredag).
De, der har gået i 6. B klassen, har konfirmation om lørdagen efter Bededag.
Og de, der har gået i og C-klassen til og med 6. klasse, bliver konfirmeret om søndagen efter Bededag (= 4. søndag efter påske). Overlund skole har således ’Bededags dagene’.

Konfirmander, som skal konfirmeres i Tapdrup Kirke, bliver konfirmeret 1. søndag i maj som hidtil, dog 2. søndag i maj, når søndag efter Bededag falder sammen med første søndag i maj.

Konfirmander, der går på Møllehøj Skole til og med 6. klasse og som skal konfirmeres i Asmild Kirke (= dem fra Bruunshåb) har lørdagen før 1. søndag i maj som deres konfirmationsdag, dog lørdagen før 2. søndag i maj, når søndag efter Bededag falder sammen med første søndag i maj.

Sat op i et skema for de kommende år ser det således ud

 

A-klassen til og med 6. klasse Overlund Skole

B-klassen til og

med 6. klasse

Overlund Skole

C-klassen til og

med 6. klasse Overlund Skole

Tapdrupbørnene

(Møllehøj Skole)

i Tapdrup Kirke

Bruunshåbbørnene

(Møllehøj Skole)

i Asmild Kirke

2019

Fredag 17. maj

Lørdag 18. maj

Søndag 19. maj

Søn. 5. maj

Lørdag 4. maj

2020

Fredag 8. maj

Lørdag 9. maj

Søndag 10. maj

Søn. 3. maj

Lørdag 2. maj

2021

Fredag 30. april

Lørdag 1. maj

Søndag 2. maj

Søn. 9. maj

Lørdag 8. maj

2022

Fredag 13. maj

Lørdag 14. maj

Søndag 15. maj

Søndag 1. maj

Lørdag 30. april

2023

Fredag 5. maj

Lørdag 6. maj

Søndag 7. maj

Søndag 14. maj

Lørdag 13. maj

2024

Fredag 26. april

Lørdag 27. april

Søndag 28. april

Søndag 5. maj

Lørdag 4. maj

2025

Fredag 16. maj

Lørdag 17. maj

Søndag 18. maj

Søndag 4. maj

Lørdag 3. maj

2026

Fredag 1. maj

Lørdag 2. maj

Søndag 3. maj

Søndag 10. maj

Lørdag 9. maj

2027

Fredag 23. april

Lørdag 24. april

Søndag 25. april

Søndag 2. maj

Lørdag 1. maj

 

 

 

Bryllup

Ønsker man en kirkelig vielse, henvender man sig til kirkekontoret eller sognepræsten, og aftaler hvilken dato og kirke man ønsker at benytte. I samme forbindelse skal man udfylde en prøvelsesattest. Præst og brudepar vil inden brylluppet have en samtale og aftale de nærmere detaljer ved vielsen.

Se: Folkekirken.dk - bryllup

Begravelse

Ny lovgivning pr. 1. oktober 2010  se: Farvel til livet
Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.
Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk
Se: Folkekirken.dk - dødsfald
Ønsker man selv at stå for det praktiske omkring dødsfaldet kan det anbefales at læse kirkeministeriets folder "Når nogen dør - ti praktiske råd til pårørende", som punkt for punkt gennemgår hvordan man skal forholde sig.

Se: Kirkeministeriet 

Ind og udmeldelse af Folkekirken

Medlemskab

Som medlem af Den danske Folkekirke er du medlem af en kristen kirke.

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition. 

Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at børn eller unge uden skattepligtig indkomst ikke betaler medlemsbidrag.

Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat. 

Indmeldelse

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed. Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.
Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

 

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst i det sogn, hvor du har bopæl.

Find præstens e-mailadresse eller postadresse her.

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Anmod om medlemskab

Hvis du gerne vil være medlem af folkekirken, hjælper folkekirken.dk dig gerne på vej. 

Klik her og udfyld formularen, så tager præsten i dit sogn kontakt til dig.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. 

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket. 

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen. 

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken. 

Overvej konsekvenser før du melder dig ud

Melder du dig ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelige handlinger.

Præsten har pligt til at respektere din beslutning som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Hvis du ved din død ikke er medlem af folkekirken, ses det altså som et udtryk for, at du ikke ønsker en kirkelig begravelse. Dine pårørende skal derfor selv stå for højtideligheden omkring din bisættelse eller begravelse. 

Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse.

Ved de fleste kirkegårde er prisen for gravsted m.v. højere for personer, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne.

Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag, som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse tiltag. 
Se her hvad kirkeskatten går til.

Du kan godt blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem, og du kan også få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem af folkekirken. 

Er jeg medlem?

Er du i tvivl om, om du er medlem? Så log ind på borger.dk med NemID og slå op i CPR (Samfund og rettigheder/Medlemskab af folkekirken/Registerindsigt(CPR)). Her kan du se, hvornår du er indmeldt og/eller udmeldt.

Du kan også se på din skatteopgørelse, om der er trukket kirkeskat. Det er udtryk for, at du er registreret som medlem i CPR. Hvis du ikke er medlem og opdager, at der alligevel er trukket kirkeskat, er det en fejl. Henvend dig til SKAT for at få den rettet.

Kun ét medlemskab

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. 

Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskab af folkekirken. Det sker dog ikke automatisk. Du skal selv melde dig ud.

For at blive medlem af folkekirken, skal man være døbt. Bliver man som barn eller voksen døbt i folkekirken, bliver man samtidig automatisk medlem af folkekirken.

 

 

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Asmild Kirke v/Henriette Korsgaard

- foregår i Asmild kirke

6. dec 09:15
10:00
6. dec 09:15 -
10:00

Højmesse v/Henriette Korsgaard

- foregår i Tapdrup kirke

6. dec 10:30
11:30
6. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste v/ Per Buchholdt

- foregår i Tapdrup kirke

13. dec 09:15
10:15
13. dec 09:15 -
10:15

Højmesse v/ Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Asmild kirke

13. dec 10:30
11:30
13. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Tapdrup kirke

20. dec 09:15
10:00
20. dec 09:15 -
10:00

Højmesse v/ Mads Bjerre Gram

 

20. dec 10:30
11:30
20. dec 10:30 -
11:30

Juleaftensgudstjeneste i Asmild Kirke

- foregår i Asmild kirke

24. dec 10:00
11:00
24. dec 10:00 -
11:00

Juleaftensgudstjeneste i Asmild Kirke v/Henriette Korsgaard

- foregår i Asmild kirke

24. dec 11:30
12:30
24. dec 11:30 -
12:30

Juleaftensgudstjeneste i Tapdrup Kirke v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Tapdrup kirke

24. dec 11:30
12:30
24. dec 11:30 -
12:30

Juleaftensgudstjeneste v/Mads Bjerre Gram

 

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Juleaftensgudstjeneste i Tapdrup Kirke v/Henriette Korsgaard

- foregår i Tapdrup kirke

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Juleaftensgudstjeneste v/Per Bucholdt Andreasen

 

24. dec 14:30
15:30
24. dec 14:30 -
15:30

Juleaftensgudstjeneste v/Henriette Korsgaard

 

24. dec 14:30
15:30
24. dec 14:30 -
15:30

Juleaftensgudstjeneste v/Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Asmild kirke

24. dec 16:00
17:00
24. dec 16:00 -
17:00

Højmesse v/Per Bucholdt Andreasen

- foregår i Asmild kirke

25. dec 10:30
11:30
25. dec 10:30 -
11:30

Højmesse v/Mads Bjerre Gram

- foregår i Tapdrup kirke

26. dec 10:30
11:30
26. dec 10:30 -
11:30

Højmesse v/ Henriette Korsgaard

- foregår i Asmild kirke

27. dec 10:30
11:30
27. dec 10:30 -
11:30

Nytårsgudstjeneste i Tapdrup Kirke v. Per Bucholdt Andreasen

 

1. jan 14:00
15:00
1. jan 14:00 -
15:00

Nytårsgudstjeneste i Asmild Kirke v. Per bucholdt Andreasen

 

1. jan 16:00
17:00
1. jan 16:00 -
17:00

Gudstjeneste Asmild

- foregår i Asmild kirke

3. jan 09:15
10:00
3. jan 09:15 -
10:00